Zdalne nauczanie

DRODZY RODZICE

Uprzejmie Państwa informuję, że częściowe zawieszenie zajęć stacjonarnych w naszym Przedszkolu jest jednoznaczne z przejściem na tryb pracy zdalnej.

Ponadto Państwa informuję, że dzieci rodziców, którzy są zaangażowani w walkę z pandemią, mają zagwarantowane zajęcia stacjonarne w przedszkolu. Pamiętać należy, że dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształceniaspecjalnego również mają prawo do nauczania stacjonarnego w naszym Przedszkolu.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Buturla

INFORMACJA Z DNIA 27.03.2021 R.
DRODZY RODZICE
W ZWIĄZKU Z CZASOWYM ZAMKNIĘCIEM PRZEDSZKOLI DECYZJĄ RZĄDU TJ. 29.03.2021R. – 18.04.2021R. NAUCZYCIELE I DYREKCJA PLACÓWKI PRACUJE Z PAŃSTWEM ONLINE.
SZANOWNI PAŃSTWO
KAŻDY NAUCZYCIEL GRUPY PRZYGOTOWUJE DLA WASZYCH DZIECI TEMATY TYGODNIA, KTÓRE MACIE PAŃSTWO NA STRONIE INTERNETOWEJ
ZAPRASZAM PAŃSTWA NA NASZĄ STRONĘ.
W ZAKŁADCE GRUPY PO WYBRANIU WŁAŚCIWEJ GRUPY MACIE PAŃSTWO ZADANIA DLA SWOICH DZIECI.
ŻYCZĘ MIŁEJ NAUKI PRZEZ ZABAWĘ 🙂

 

 

Drogi Rodzicu!!!
Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom stworzyliśmy Przedszkole przyjazne dziecku – otwarte na oczekiwania najmłodszych.

Przedszkole Miedziany Krasnalek zapewnia wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że poczuje się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Dajemy dzieciom możliwość :
• samorealizacji
• pracy z innymi
• kreatywnego myślenia
• działania
• uczestniczenia w różnych
ciekawych zajęciach
Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie
i dobrą komunikację. Stoimy na straży
praw dziecka /człowieka. Pomagamy
sobie i szanujemy się nawzajem. Jesteśmy przedszkolem, które rozwija osobowość, umiejętność i wiedzę każdego dziecka. Pracę dydaktyczno – wychowawczą realizujemy we współpracy
z rodzicami. A nasza kadra pedagogiczna przedszkola, systematycznie doskonali swoje umiejętności i aktualizuje wiedzę. Nowo utworzona baza przedszkola zapewnia optymalne warunki do rozwoju dziecka.
Pamiętajmy, że najważniejszym etapem w rozwoju dziecka jest wiek przedszkolny. Dokonuje ono wtedy największych postępów rozwojowych, które warunkują jego przyszłe możliwości. Dlatego warto korzystać z usług profesjonalnych placówek dydaktycznych, do których należy również nasze Przedszkole Miedziany Krasnalek.

Drodzy Rodzice!!!
Wychodząc na przeciw Państwa Oczekiwaniom rozbudowujemy i poszerzamy naszą ofertę. Poniżej opisujemy rodzaj terapii jaki oferujemy Państwa dzieciom:

BioFeedBack (biologiczne sprzężenie zwrotne)
Biofeedback to metoda nowoczesna, komputerowa, która pomaga i rozwija organizm dziecka. Pomaga mu się skupić. Stosowany jest u dzieci z ADHD, które mają problem z koncentracją na wykonaniu konkretnego zadania lub kontrolowaniu emocji. Jest wykorzystywana w terapii dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej,
z zaburzeniami procesu uczenia się, po urazach czaszki, wspomaga leczenie padaczki. Jest również polecany dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,które są zdrowe do poprawy koncentracji, pamięci, w leczeniu nerwicy natręctw, redukcji stresu i poprawy kreatywności, stosowany w formie gry i zabawy.

Rehabilitacja ruchowa
Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia wychowanka. W trakcie współpracy z wychowankiem wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb dziecka.

Terapia ręki
Ręka służy nam jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia ciężarów oraz potrafi wykonać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy takie jak szycie czy pisanie. W główniej mierze ta kończyna decyduję o intensywności funkcjonowanie każdego człowieka. Rozwój złożonych mechanizmów nerwowych i kory mózgowej, sprawia że nasze ręce i dłonie są czymś niebywałym i fascynującym. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny jest za ruchy całej kończyny górnej, a szczególnie dłoni. Prawidłowe funkcjonowanie ręki w naszym życiu codziennym jest niezmierne istotne i ma ogromne znaczenie.
Co to jest TERAPIA RĘKI?
Terapia Ręki jest stworzona na potrzebę usprawniania małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również przesyłania wrażeń czucia i poznawania rozmaitych kształtów, struktur materiałów oraz zdobywanie umiejętności ich rozróżniania. Ćwiczenia mają za zadanie rozwijać sprawność ruchową dłoni, manipulacji przedmiotem, umiejętność chwytu oraz koordynację chwytu. Terapia ręki służy przede wszystkim do osiągnięcia samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego.

Muzykoterapia
Muzykoterapia – terapia posługująca się muzyką lub jej elementami w celu poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.
Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Ze względu na techniki stosowane obecnie w muzykoterapii wyróżnia się podział na: muzykoterapię aktywną, do której zalicza się oddziaływania angażujące „fizycznie” (jak śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja) oraz muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja.

Metoda Marii i Christophera Klinów
Programy aktywności noszą tytuły: „Świadomość ciała”, „Kontakt i komunikacja”.
Celem programów Knillów jest pomoc w uzyskaniu wiedzy dotyczącej: ciała jako całości, poczucia części ciała oraz faktu, że różne części ciała możemy używać w różny sposób.
Ponadto proponowane przez Knillów programy stanowią ramy, dzięki którym rozwija się kontakt społeczny; ruch i zabawa są sposobem na wywołanie i ustrukturalizowanie uwagi dziecka.

Terapia logopedyczna
Zajęcia logopedyczne najczęściej prowadzone są indywidualnie, zaś program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Terapia logopedyczna uwzględnia całą osobowość dziecka, proponowane ćwiczenia uzależnione są od rodzaju zaburzeń mowy oraz ogólnego stanu psychofizycznego.

Bajkoterapia – terapia poprzez czytanie bajek dla dzieci
Bajkoterapia jest jedną z metod terapii wykorzystywaną do pracy z dziećmi. Jej celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu. Dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom.

Oferujemy także diagnozę dziecka w zakresie dojrzałości szkolnej.