Kadra

Dyrektorem i jednocześnie organem prowadzącym Przedszkole jest Pan Krzysztof Buturla. Pan Krzysztof jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki na kierunku Elektroniki i Telekomunikacji oraz absolwentem drugiego kierunku Wydziału Górnictwa i Geologii. Wykształcenie o kierunku pedagogicznym otrzymał w Wyższej Szkole Zarządzania i Edukacji we Wrocławiu, gdzie ukończył studia podyplomowe z języka angielskiego z uprawnieniami nauczania oraz ukończył studia podyplomowe na kierunku pedagogicznym. Jako dyrektor czuwa nad prawidłową realizacją podstawy programowej i procesów dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolu.

*

Pani Irena Jamrozik pełni w naszej placówce funkcję pedagoga.  Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki oraz psychologii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą oraz studia podyplomowe z zakresu pomocy społecznej. Pani Irena Jamrozik jest również absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie ukończyła studia z zakresu terapii wieku dziecięcego i rozwojowego. Posiada uprawnienia diagnostyczne wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych w Warszawie do diagnozowania rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 i 6 letnich. Uwielbiana przez dzieci, zawsze znajdzie dla nich czas, za co jest codziennie obdarowywana pięknymi laurkami.

*

Koordynatorem do spraw pedagogicznych w Przedszkolu jest jednocześnie wychowawca grupy Pani Joanna Podgórna, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy na kierunku pedagogika w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Przedszkolu „Miedziany Krasnalek” z dziećmi w różnych grupach wiekowych.Nadrzędną rzeczą w jej pracy jest  wszechstronne i indywidualne poznanie dziecka oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa i możliwość zaspokojenia jego potrzeb. W pracy z dziećmi kieruje się myślą przewodnią Janusza Korczaka, że ,,Dobry wychowawca, to ten, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

*

Pani Edyta Jura – Puławska jest absolwentką Wyższej Szkoły Menadżerskiej studiów magisterskich o specjalizacji zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła również studia podyplomowe w Wałbrzychu na kierunku oligofrenopedagogika. Jest nauczycielem kontraktowym z ponad 8 letnim stażem pracy. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Przedszkolu ,, Miedziany Krasnalek” z dziećmi w różnych grupach wiekowych. W zakresie zainteresowań Pani Edyty są takie dziedziny jak psychologia, rękodzieło, gastronomia i cukiernictwo. W swojej pracy zawsze kieruję się zasadą kreatywnego rozwoju dziecka oraz wspierania jego zainteresowań.

*

Pani Ewa Grzelińska jest absolwentką Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Cechuje ją kreatywność. Jest osobą odpowiedzialną i wrażliwą. Ma wspaniały kontakt z dziećmi i rozumie ich potrzeby.

 

*

Pani Emilia Chodyga posiada licencjat z kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i obecnie kontynuuje studia magisterskie na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Mając na uwadze słowa Hugo Kołłątaja „Rzecz niewątpliwa, że jacy będą edukujący, takiej należy spodziewać się edukacji” stara się być zaangażowanym, kreatywnym i cierpliwym nauczycielem. Pani Emilia interesuje się literaturą z zakresu alternatywnych metod nauczania oraz rozwijaniem pasji plastycznych.

*

PaniDorotka Chełchowska jest pomocą nauczyciela w najmłodszej grupie „Śpioszków”. Swoją pracą wspomaga wychowawców tejże grupy. Zawsze uśmiechnięta i miła z głową pełną pomysłów wie jak urozmaicić dzieciom czas.

 

*

Pani Katarzyna Mucha oraz Pani Magdalena Mogilnicka w naszej placówce odpowiedzialne są za przegotowywanie pysznych i zbilansowanych posiłków, które z wielkim zapałem zajadają nasze przedszkolaki. Wspierają również  nauczycieli w swoich działaniach na rzecz dzieci.

*

Instruktorzy zajęć dodatkowych

Pan Michał Grządkowski w naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej z elementami piłki nożnej. Studia wyższe ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w 2011r. Kwalifikacje trenerskie Trenera piłki nożnej UEFA posiada od 2017r. Od 17 lat pracuje w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego na różnych etapach edukacji w tym 9 lat z dziećmi w wieku przedszkolnym.

*

Pani Małgorzata Paluchowska jest lektorem języka angielskiego. Jest absolwentką kursu anglistyki typu Oxford  dla dzieci jak również coachem ACE(USA) – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Kurs odbyła w Danii i w Szwajcarii. Posiada 30 lat doświadczenia w pracy nauczyciela ucząc w najdalszych zakątkach świata takich jak Afryka oraz kraje Europy. Zdobyła wyróżnienie od Educators for Excellence i zdała dodatkowe egzaminy Pearsona z wyróżnieniem. Jako nauczyciel przedszkola posiada dodatkowe wykształcenie umożlwiające jej pracę z małymi dziećmi. W tracie prowadzenia swoich zajęć lubi pracować z sensoryką angażując tym samym jak najwięcej zmysłów do nauki języka.

*

Pani Anna Bernasiewicz prowadzi w naszej placówce terapię logopedyczną. Ukończyła Pedagogikę Wczesnoszkolną i Przedszkolną a następnie uzupełniła wykształcenie o studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna. Z dziećmi pracuję od 10 lat. Praktykę logopedyczną rozpoczęła 6 lat temu.

*