Kadra

Dyrektorem i jednocześnie organem prowadzącym Przedszkole jest Pan Krzysztof Buturla. Pan Krzysztof jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki na kierunku Elektroniki i Telekomunikacji oraz absolwentem drugiego kierunku Wydziału Górnictwa i Geologii. Wykształcenie o kierunku pedagogicznym otrzymał w Wyższej Szkole Zarządzania i Edukacji we Wrocławiu, gdzie ukończył studia podyplomowe z języka angielskiego z uprawnieniami nauczania oraz ukończył studia podyplomowe na kierunku pedagogicznym. Jako dyrektor czuwa nad prawidłową realizacją podstawy programowej i procesów dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolu.

*

Pani Irena Jamrozik pełni w naszej placówce funkcję kierownika ds. pedagogicznych i administracyjnych.   Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki oraz psychologii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą oraz studia podyplomowe z zakresu pomocy społecznej. Pani Irena Jamrozik jest również absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie ukończyła studia z zakresu terapii wieku dziecięcego i rozwojowego. Posiada uprawnienia diagnostyczne wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych w Warszawie do diagnozowania rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 i 6 letnich. Uwielbiana przez dzieci, zawsze znajdzie dla nich czas, za co jest codziennie obdarowywana pięknymi laurkami.

*

Koordynatorem do spraw pedagogicznych w Przedszkolu jest jednocześnie wychowawca grupy Pani Joanna Podgórna, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy na kierunku pedagogika w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Przedszkolu „Miedziany Krasnalek” z dziećmi w różnych grupach wiekowych.Nadrzędną rzeczą w jej pracy jest  wszechstronne i indywidualne poznanie dziecka oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa i możliwość zaspokojenia jego potrzeb. W pracy z dziećmi kieruje się myślą przewodnią Janusza Korczaka, że ,,Dobry wychowawca, to ten, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

*

Pani Edyta Jura – Puławskajest absolwentką Wyższej Szkoły Menadżerskiej studiów magisterskich o specjalizacji zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła również studia podyplomowe w Wałbrzychu na kierunku oligofrenopedagogika. Jest nauczycielem kontraktowym z ponad 8 letnim stażem pracy. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Przedszkolu ,, Miedziany Krasnalek” z dziećmi w różnych grupach wiekowych. W zakresie zainteresowań Pani Edyty są takie dziedziny jak psychologia, rękodzieło, gastronomia i cukiernictwo. W swojej pracy zawsze kieruję się zasadą kreatywnego rozwoju dziecka oraz wspierania jego zainteresowań.

*

Pani Ewelina Łosińska jest absolwentką WSM w Legnicy, studiów magisterskich na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła również w Przedszkolu ,, Miedziany Krasnalek”.  Aktualnie w naszym przedszkolu pełni funkcję wychowawcy najmłodszej grupy. Pani Ewelina wyznaje zasadę” Jana Amosa Komensky, że ,,nauczyciel powinien brać pod uwagę wszelkie drogi zmierzające do otwarcia umysłów i używać ich odpowiednio do okoliczności„.

*

Pani Iwona Ozga jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy na kierunku pedagogika w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Przedszkolu ,, Miedziany Krasnalek” z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Jest nauczycielem kontraktowym. Każdą wolną chwilę poświęca na rozwijaniu swojej pasji jaką jest plastyka i sztuka. Uwielbia również ogrodnictwo i śpiew.

*

Pani Patrycja Złota jest lektorem języka angielskiego. Jest nauczycielem mianowanym z 8 letnim stażem pracy z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Swoją przygodę z językiem angielskim rozpoczęła 2 lata temu uzyskując certyfikat PTE a później uzyskując kwalifikacje metodyczne z zakresu edukacji języka angielskiego. Pani Patrycja w trakcie zajęć stara się jak najbardziej aktywizować dzieci w zabawy poświęcając wiele uwagi na przyjazne zabawy z językiem angielskim.

*

Pani Ewa Grzelińska jest absolwentką Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Cechuje ją kreatywność. Jest osobą odpowiedzialną i wrażliwą. Ma wspaniały kontakt z dziećmi i rozumie ich potrzeby. Na grupie z Panią Ewą  pracuje Pani Aleksandra Kobylak, absolwentka WSM w Legnicy na wydziale pedagogiki o specjalizacji zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna uzyskując tym samym tytuł magistra. Jest nauczycielem kontraktowym z 17 – letnim doświadczeniem na stanowisku nauczyciela edukacji przedszkolnej. Pani Ola była zawodowo związana z Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze na stanowisku śpiewaczki. W trakcie nabywania wiedzy i doświadczenia uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach poświęconych wychowaniu, metodyce nauczania oraz indywidualizacji pracy z dzieckiem.

*

PaniDorotka Chełchowska jest pomocą nauczyciela w najmłodszej grupie „Śpioszków”. Swoją pracą wspomaga wychowawców tejże grupy. Zawsze uśmiechnięta i miła z głową pełną pomysłów wie jak urozmaicić dzieciom czas.

 

*

Pani  Asia Wilczyńska, Yullia Kazarina oraz Pani Kinga Żurowska w naszej placówce odpowiedzialne są za przegotowywanie pysznych i zbilansowanych posiłków, które z wielkim zapałem zajadają nasze przedszkolaki. Wspierają również  nauczycieli w swoich działaniach na rzecz dzieci.

*

Instruktorzy zajęć dodatkowych

Pan Michał Grządkowski w naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej z elementami piłki nożnej. Studia wyższe ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w 2011r. Kwalifikacje trenerskie Trenera piłki nożnej UEFA posiada od 2017r. Od 17 lat pracuje w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego na różnych etapach edukacji w tym 9 lat z dziećmi w wieku przedszkolnym.

*

Pan Jerzy Łabiński jest instruktorem zajęć Karate. Posiada kwalifikacje instruktora i pilatesu. Jest także trenerem personalnym. Z naszym przedszkolem jest związany od 5 lat. Pan Jerzy prowadzi zajęcia  dla różnych grup wiekowych, pracuje też osobami z niepełnosprawnością. Jest autorem licznych  artykułów do czasopism branżowych m.in. „Wychowanie fizyczne i opieka trenerska”.

*

Pani Małgorzata Paluchowska jest lektorem języka angielskiego. Jest absolwentką kursu anglistyki typu Oxford  dla dzieci jak również coachem ACE(USA) – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Kurs odbyła w Danii i w Szwajcarii. Posiada 30 lat doświadczenia w pracy nauczyciela ucząc w najdalszych zakątkach świata takich jak Afryka oraz kraje Europy. Zdobyła wyróżnienie od Educators for Excellence i zdała dodatkowe egzaminy Pearsona z wyróżnieniem. Jako nauczyciel przedszkola posiada dodatkowe wykształcenie umożlwiające jej pracę z małymi dziećmi. W tracie prowadzenia swoich zajęć lubi pracować z sensoryką angażując tym samym jak najwięcej zmysłów do nauki języka.

*

Pani Anna Bernasiewicz prowadzi w naszej placówce terapię logopedyczną. Ukończyła Pedagogikę Wczesnoszkolną i Przedszkolną a następnie uzupełniła wykształcenie o studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna. Z dziećmi pracuję od 10 lat. Praktykę logopedyczną rozpoczęła 6 lat temu.

*

Pani Anna Stolarczyk prowadzi w naszym przedszkolu terapię psychologiczną. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z zakresu praktycznej diagnozy psychologicznej, neuropsychologii, jak również przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Posiada 6-latnie doświadczenie w swojej dziedzinie. W pracy z dziećmi kieruje się etyką zawodową oraz dobrem małego dziecka.

*

Pani Agata Cwynar prowadzi zajęcia z religii. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w zakresie teologii. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki. W swojej pracy z dziećmi pracuje metodami aktywizującymi.

*