Zajęcia edukacyjne

Przedszkole „Miedziany Krasnalek”
jest miejscem, w którym zapewniamy Waszym dzieciom radość, bezpieczeństwo, umiejętność współdziałania w grupie oraz profesjonalną opiekę.
Mając na względzie wszechstronny rozwój osobowości i talentów dzieci, proponujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych.

Propozycje zajęć dodatkowych:

– gimnastyka korekcyjna – profilaktyka i korekcja ewentualnych wad postawy

-bajkoterapia – dostarczenie dziecku wiedzy o świecie oraz pozytywnych wzorców zachowań poprzez słuchanie bajek. Pozycje książkowe będą zawsze starannie dobierane, najczęściej rekomendowane przez Fundację „Cała Polska czyta dzieciom”.

-zajęcia plastyczne – rozwijanie zdolności manualnych dziecka poprzez kształt i barwę, kształtowanie zmysłu estetycznego dziecka oraz Jego kreatywność i pomysłowość

-zajęcia taneczne – zajęcia relaksacyjne oraz muzyczno – ruchowe przy odpowiednio dobranej muzyce

-zajęcia logopedyczne – kształtowanie właściwej mowy oraz usuwanie wad i zaburzeń mowy

– język angielski – poznanie podstaw języka angielskiego podczas aktywnej zabawy.

– klub „Małego Ekologa” – uczenie szacunku do przyrody, kształtowanie wrażliwości na piękno natury oraz konieczności dbania o środowisko

-„Kuchcikowo” – odkrywanie tajników kuchni oraz przyrządzania i estetycznego serwowania potraw

– rytmika- rozwijanie poczucia rytmu, świadomego ruchu oraz nauka śpiewu i gry na instrumentach

– Golleo – zajęcia sportowe

-klub „Małego Podróżnika” – zapewniamy dzieciom wycieczki do rożnych bajkowych miejsc jak Wrocławskie Afrykarium czy Park Dinozaurów