Zajęcia edukacyjne

Przedszkole „Miedziany Krasnalek” jest miejscem, w którym zapewniamy Waszym dzieciom radość, bezpieczeństwo, umiejętność współdziałania w grupie oraz profesjonalną opiekę.
Mając na względzie wszechstronny rozwój osobowości i talentów dzieci, proponujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych.

Propozycje zajęć dodatkowych:

– gimnastyka korekcyjna – profilaktyka i korekcja ewentualnych wad postawy

-zajęcia plastyczne – rozwijanie zdolności manualnych dziecka poprzez kształt i barwę, kształtowanie zmysłu estetycznego dziecka oraz Jego kreatywność i pomysłowość

-zajęcia taneczne – zajęcia relaksacyjne oraz muzyczno – ruchowe przy odpowiednio dobranej muzyce

-zajęcia logopedyczne – kształtowanie właściwej mowy oraz usuwanie wad i zaburzeń mowy

– język angielski – poznanie podstaw języka angielskiego podczas aktywnej zabawy

– język niemiecki – poznanie podstaw języka niemieckiego podczas aktywnej zabawy

– rytmika- rozwijanie poczucia rytmu, świadomego ruchu oraz nauka śpiewu i gry na instrumentach z elementami języka angielskiego

-karate – sztuka walki i sport walki stworzone na Okinawie, w Japonii

Zajęcia dodatkowe:
1. Język angielski – mgr Małgorzata Paluchowska (poniedziałek, środa, piątek)
– dyr. Krzysztof Buturla

3, 4 latki – 15 min
5,6  latki –30 min
2. Zajęcia prowadzone w opraciu o metodę G. Doman „BITY INTELIGENCJI” – mgr Małgorzata Paluchowska (codziennie, każda grupa po 15 min).
3. Gimnastyka korekcyjna – Sebastian Kozioł (wtorek)
3 4- latki – 20 min
5,6- latki –  25 min
4. Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej – mgr Michał Grządkowski (piątek)
3,4- latki – 20 min
5,6- latki – 25 min
5. Tańce współczesne – mgr Magda Głowiak (środa; każda grupa po 20 min.)
6. Rytmika z elementami języka angielskiego – mgr Jolanta Trawnik (poniedziałek, środa)
3,4,5-latki – 20 min
6-latki – 30 min
7. Kuchcikowo – mgr Edyta Jura- Puławska (czwartek) 
8. Logopedia – mgr Anna Bernasiewicz (piątek)
9. Psycholog – mgr Alicja Wątroba (wtorek)