Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia:
6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w grupach.
8.30 – 8.45 Zabiegi higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania
8.45 – 9.15 Śniadanie
9.15 – 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zajęcia
z nauczycielem i instruktorami.
10.00 – 11.45 Samodzielna praca w kącikach tematycznych, praca twórcza, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. W zależności od pogody, spacery, wycieczki i zabawy na powietrzu.
11.45 – 12.00 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30 Obiad
12.30 – 14.00 Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej. Praca z kartami pracy – dzieci 5 i 6letnie
14.00 – 14.15 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
14.15 – 14.30 Podwieczorek
14.30 – 16.00 Utrwalenie materiału programowego, gry dydaktyczne, indywidualna praca
z dzieckiem, zabawy tematyczne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach
15.30 -16.30 II Podwieczorek
16.30 – 17.00 Słuchanie bajek, zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, wyjście do ogrodu przedszkolnego, indywidualna praca z dzieckiem, rozchodzenie się dzieci do domu.